Beeldentaalmethode

De taal zonder woorden maar met zoveel betekenis!
Ik vertel je er graag meer over!

Leer beter communiceren met kinderen
Doormiddel van de online beeldentaalmethode

Kinderen kunnen lang niet altijd precies vertellen hoe ze zich voelen of wat ze nodig hebben.
Als ouder of professional probeer je gesprekjes aan te knopen of spel te stimuleren, maar eigenlijk kom je daardoor niet tot verdiepend contact met het kind.

Je zoekt naar meer verbinding en aansluiting bij de beleving van het kind, waardoor jij je ook nuttiger voelt als ouder of professional in het leven van dit kind.

De online training beeldentaalmethode helpt jou het contact verdiepen. Spel en tekeningen zeggen namelijk veel meer over het kind dan gesproken woorden!

Wanneer je beeldentaal kunt ‘lezen’ weet je waarop je kunt aansluiten.

Voor het kind is het een ontspannen proces in de natuurlijke taal, namelijk spelen.

 

In de praktijk

Je ziet agressief spel  thuis of op het schoolplein, wat betekent dit? Wat doe je als het kind in zichzelf gekeerd gekeerd is en je tijdens gesprekjes geen hoogte krijgt van de behoefte of zorgen?
Vraag je je echt af hoe het met een kind gaat waarvan ouders in scheiding liggen?
Of hoe stimuleer je tekenen en spel als een kind het liefst achter zijn beeldscherm kruipt?

Wil je meer weten over hoe het kind zijn omgeving beleeft, wat opvallende signalen zijn in spel, wat kleuren en gebruik van (spel)materialen  kunnen betekenen? en welke rol  jij hebt als ouder of professional in kinderspel?

In de beeldentaalmethode komt dit en nog vele andere onderwerpen aan bod. En nog meer voordelen

* Online leeromgeving om in eigen tempo te leren, met mogelijkheden om vragen te stellen en om samen te sparren
* De informatie blijft onbeperkt beschikbaar, het maakt niet uit of je de training al afgerond hebt of niet. 
* Vanaf de eerste module direct toepasbaar in de praktijk
* keuze om een certificaat te ontvangen
* met het certificaat heb je als professional accreditatie mogelijkheden bij o.a. registerplein, SKJ, vaktherapie en integratieve kindertherapeuten
Voor iedereen te leren, we hebben tenslotte allemaal gespeeld!

Een beeld zegt meer dan woorden

Wanneer je de behoeftes van een kind over het hoofd ziet kunnen de signalen uitgroeien naar ongewenst gedrag, of het ervaren van minder verbinding waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Als je op een verbale manier blijft communiceren. met een kind dat zich lastig in woorden uit, zal je merken dat je niet veel verder komt.
Als het kind op den duur vastloopt zal dit zijn ontwikkeling tegen houden en zullen de signalen in spel en gedrag versterken.

Het is belangrijk om:
* van verbaal naar non-verbale communicatie te gaan
* In plaats van vragen, leren kijken en daarop te handelen
* De juiste interpretatie van spel, gedrag en behoeftes te hebben

Wat kan beeldentaal voor mij betekenen?

Door te begrijpen wat er letterlijk en figuurlijk speelt bij een kind weet je ook wat jij kunt doen om hier verandering in aan te brengen. Er ontstaat zo meer verbinding en verandering in gedrag en spel.

Hoe mooi als dit niet via een ingewikkelde weg, schema of belastende methodiek verloopt maar dat je leert aansluiten op wat het kind toch al doet, namelijk spelen.

* Je ervaart meer verbinding en zicht op behoeftes van het kind
verandering in gedrag en ontwikkeling bij het kind door jouw rol als opvoeder
Ontspannen proces en communicatie tussen jou en het kind.

Inhoud van de online beeldentaalmethode

Dat beeldentaal veel informatie en verandering oplevert heb je kunnen lezen. Ik gun ook jou als ouder/professional en daarom bied ik deze online training aan!
Door de online beeldentaalmethode te volgen leer jij ook alle in’s en outs over spel en kindertekeningen en weet ik zeker dat dit jouw communicatie met kinderen bevorderd.

De online beeldentaalmethode bestaat uit twee delen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd.
Kindertekeningen lezen en begrijpen & spel beter begrijpen

Deel 1 Kindertekeningen lezen en begrijpen 

Onderwerpen in deze training:
Stappenplan om tekeningen te kunnen lezen/projectie/observeren/in gesprek gaan over een tekening/stimuleren van tekenen/kleurplaten/abstracte tekeningen/teken ontwikkelingsfases/verschillende soorten tekeningen/dynamiek/symboliek/bladindeling/lijngebruik/woorden/verhoudingen/materialen/opvallende signalen/huis-boom-mens-gezinstekeningen/vormen/getallen/kleuren/dieren/totaalplaatje en leer je de kijkwijzer te gebruiken. Ook vind je er meer inspiratie downloads en literatuurtips.

– De onderwerpen zijn in de vorm van meer dan 40 video’s verdeeld over 9 modules, met ruim 36 uur studieplezier, te volgen in je eigen tijd en tempo in de online leeromgeving van Kinderen Beter Begrijpen. Je behoudt toegang je kunt de modules zo vaak volgen als dat je wilt.
– Je kunt mij en anderen vragen stellen in de online omgeving
– je ontvangt masterclasses over speciale thema’s
– Je gaat aan de slag met werkvormen
– Je leert tekeningen van ‘bijzondere’ kinderen beter begrijpen. Denk aan kinderen met ASS, hoogbegaafdheid of een lichamelijke aandoening.
– Na succesvol afronden van de online cursus mogelijkheid tot certificering
Geaccrediteerd voor de volgende organisaties: Vaktherapie (24 punten) Registerplein (28 punten) SKJ (32 punten) lerarenportfolio en integratieve kindertherapie

Deel 2: spel beter begrijpen 

Onderwerpen in deze training:
Spelontwikkeling/ontwikkelingsgebieden/invloeden/symboliek/bewustwording/verschillend spel/samenspel/agressie/knuffels/fantasie/delen/onzichtbare vriendjes/verschil jongens en meisjes/spel observeren en samenvatten/stimuleren/overprikkeling/angst/liegen/lichaamsbewust/verveling/dominantie/grenzen/zelfbeeld/zelfvertrouwen/materialen/opvallend spel/opvallende signalen/opruimen/rol als opvoeder/in gesprek middels spel. Met downloads van diverse tips van verschillende spelsoorten en literatuurtips. 

– De onderwerpen zijn verdeeld  over 10 modules, te volgen in je eigen tijd en tempo in de online leeromgeving van Kinderen Beter Begrijpen. Je behoudt toegang je kunt de modules zo vaak volgen als dat je wilt.
– Je kunt mij en anderen vragen stellen in de online omgeving
– je ontvangt masterclasses over speciale thema’s
– Je gaat aan de slag met werkvormen
– Je leert spel van ‘bijzondere’ kinderen beter begrijpen. Denk aan kinderen met ASS, hoogbegaafdheid of een lichamelijke aandoening.
– Na succesvol afronden van de online cursus mogelijkheid tot certificering
Geaccrediteerd voor de volgende organisaties: Vaktherapie (24 punten) Registerplein (30,5 punten) SKJ (19,2 punten) lerarenportfolio en integratieve kindertherapie

Voor kinderen, ouders/verzorgers en professionals!

Beeldentaal methode deel 1

van €447 voor €359 euro inclusief BTW
Kindertekeningen lezen en begrijpen

Beeldentaal methode deel 2

van €447 voor €359 euro inclusief BTW
Spel beter begrijpen

Individueel traject

Speltherapie
Ouderbegeleiding
Workshops & lezingen

Wanneer jij beeldentaal gebruikt

Kun je vanaf het begin verschil maken in elk kinderleven en van het netwerk om het kind heen. (denk aan ouders, familie, leeftijdsgenootjes en andere hulpverleners).

• Niet belastend voor het kind
• Een blij kind betekent ook blije ouders
• Communiceren met kinderen wordt veel gemakkelijker

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1 online betalen
Je kan simpel en gemakkelijk met o.a. Ideal betalen

Stap 2 ontvang een email
Na betaling ontvang je binnen 5 minuten een e-mail met je inloggegevens van de online leeromgeving en de factuur

Stap 3 Volg de training
Daarna kun je gelijk starten met de online training

Mijn motivatie!

Door het aanbieden van de online training kan iedereen deze informatie tot zich nemen. Je kunt het verschil maken door te leren begrijpen wat spel of een tekening zegt.
Het is een hele praktische training die je direct kunt toepassen

Als je beeldentaal spreekt…

  • …dan begrijp je wat een kind/volwassene jou zónder woorden vertelt
  • …kom je veel sneller bij het gevoel wat diegene vaak niet in woorden kan omschrijven
  • …kun je direct inspelen op wat diegene nodig heeft
  • …pak je snel belangrijke signalen op
  • …kom je zeer snel tot de kern