Natuurlijke speltherapie

 

Speciaal voor kinderen die door middel van speltherapie weer begrepen en geholpen willen worden. Spel is namelijk de taal van het kind!

Ouderbegeleiding

Tijdens het traject vind ik het belangrijk dat de ouder(s) betrokken worden in wat het kind bij mij volgt. Ik bespreek in deze gesprekken mijn observaties vanuit de spelsessies om samen te bepalen hoe het vervolg van het traject eruit zal zien.

Spelcoaching voor het kind

Spel helpt het kind om te ontspannen, gedachten, gevoelens, wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van nieuw gedrag.

Wat maakt natuurlijke speltherapie zo speciaal?

Tijdens de speltherapie maak ik niet alleen gebruik van een volledig ingerichte spelkamer, maar ook van de natuur daaromheen. In de boomgaard, de moestuin, langs het water en in het weiland zijn allerlei spelmogelijkheden te bedenken waar de spelcoach de speeltaal van het kind leert te begrijpen om zo ondersteuning te kunnen geven in het uiten en verwerken van problemen.

Daarnaast heb ik mijzelf door middel van extra opleidingen gespecialiseerd in de expressieve beeldentaal die je tegenkomt in tekeningen/schilderingen en klei. Daarmee is er een groot aantal mogelijkheden die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden en behandelvorm van het kind.

Wanneer kan natuurlijke speltherapie helpen?

  • Bij weinig sociale contacten
  • Als de gedachten en gevoelens niet goed onder woorden gebracht kunnen worden,
  • Onzekerheid over prestaties en overkomen
  • Als er een lastige periode wordt ervaren (verhuizing, echtscheiding, rouwverwerking)
  • Als het anders zijn anders/uniek zijn lastig is te accepteren

Herken jij je kind in (één van) de beschrijvingen hierboven en wil je dat je kind op een creatieve, speelse en natuurlijke wijze in zijn/haar kracht komt te staan? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

 

Mijn werkwijze

Elk traject is maatwerk, maar heeft wel een vaste opbouw. Hieronder zie je uit welke stappen het traject van natuurlijk speltherapie bestaat.

STAP 1 | Oriëntatiegesprek
30 min. | Telefonisch of per mail | Gratis en vrijblijvend |
Tijdens het oriëntatiegesprek stellen we vast of ik wat voor jou en je kind kan betekenen. Na het oriëntatiegesprek kun je besluiten of er een vervolg wordt gegeven aan het speltherapie traject. Daarna maken we een afspraak maken voor een intakegesprek.

 

STAP 2 | Intakegesprek
60 min. | Rottedijk 10a | €65,- | Alleen met ouder(s)
Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je als ouder(s) een intake-formulier. Bij voorkeur vindt het intakegesprek plaats met beide ouder(s). Tijdens het intakegesprek laat ik je de spelkamer en de buitenruimte zien. We spreken door wat jij en je kind als een probleem ervaart. Waar en wanneer heeft hij/zij er het meeste last van? Welke doelen zouden jullie willen bereiken en biedt speltherapie daar de beste oplossing voor? Na dit gesprek ontvang je een verslag met de opgestelde doelen.


STAP 3 | Oriëntatiefase
45 min. per sessie* | 3-5 spelsessies | Rottedijk 10a | €65,- per sessie | Alleen met het kind
In deze fase ga ik wekelijks met je kind aan de slag! Ik sluit aan bij de interesses en bied uitdagingen aan die passen binnen de gestelde doelen. Spelenderwijs en vanuit een veilige, vertrouwelijke relatie komen we bij de knelpunten van het kind door middel van verschillende spelvormen. Denk hierbij aan: creatief werk, rollenspelen, sensorisch materiaal (zand/water), Playmobil, handpoppen en alles wat er buiten in de natuur te vinden is aan ontdekkingen en uitdagingen.
*excl. 15 min. verslaglegging. Per sessie wordt 60 min. in rekening gebracht.

 
STAP 4 | Oudergesprek
60 min. | Rottedijk 10a | €65,- | Alleen met ouder(s)
Na 3-5 spelobservaties is er een oudergesprek. Ik bespreek mijn observaties vanuit de spelsessies en samen bepalen we de richting van het traject voor het kind in samenwerking met jou/jullie als ouder(s) en mij als speltherapeut. Zodra het speltherapie traject is gestart, zal om de 6-8 sessies een oudergesprek plaatsvinden.

 STAP 5 | Speltherapie traject 
45 min. per sessie*| Rottedijk 10a | €65,- per sessie| Alleen met het kind
Wekelijks spelen we drie kwartier in de spelkamer en buiten. Hierdoor krijgt het kind inzicht in zichzelf, zijn eigen emoties, de sterke- en ontwikkelpunten en hulpbronnen, zoals mensen uit de omgeving. Ik volg het kind in zijn spel, breng onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speel mee. Ook sluit ik aan bij de initiatieven van het kind, leer de speeltaal van het kind te begrijpen om zo ondersteuning te kunnen geven in het uiten en verwerken van gebeurtenissen.
*excl. 15 min. verslaglegging. Per sessie wordt 60 min. in rekening gebracht.

 
STAP 6 | EVALUATIEGESPREK
45 min. | Rottedijk 10a | €65,- | Alleen met de ouder(s)
Wanneer het kind meer grip heeft en meer in zijn kracht is komen te staan, ronden we het traject af en is er met jou als ouder(s) een evaluatiegesprek.