Leer kinderen begrijpen vanuit hun spel

En ervaar meer verbinding en aansluiting met het kind.

Online training

Beeldentaal

Als speltherapeut is er tijdens mijn opleidingen een wereld voor mij opengegaan. Ik leerde hoe het is om een kind vanuit zijn spel te begrijpen in plaats van met woorden. Mijn passie is om dit met zoveel mogelijk mensen te delen, en dat kan gemakkelijk via de online training die ik aanbied. Hierin krijg je stap voor stap meer informatie over beeldentaal. Deze training is direct toepasbaar in de praktijk. Ik weet zeker dat ook voor jou als ouder of professional een wereld open zal gaan!

Waarom spel zoveel informatie geeft

Op naar meer verbinding!

Spelen is de taal van kinderen. Kinderen ontspannen, leren, oefenen met verschillende rollen, uiten hun emoties en geven daarmee aan wat er in hun hoofd speelt. Wanneer je dit ziet en begrijpt kun je aansluiten bij de behoefte van het kind.
Het filmpje van Gea Knol geeft de kracht van het spelen weer.

Wanneer de behoeftes van een kind over het hoofd worden gezien kunnen signalen in spel uitgroeien tot ongewenst gedrag, waardoor er minder verbinding tussen jou en het kind ervaren kan worden. Gesprekjes lijken dan niet verder te helpen.

Mijn mening is dat elke ouder/professional de beeldentaal kan leren. De online-trainingen zorgen ervoor dat er direct in de praktijk inzicht en oefening komt.

Op naar meer verbinding!

Ontdek wat de beeldentaal jou vertelt!

voor ouders en professionals

Beeldentaalmethode I

Door middel van het leren kijken en begrijpen van kindertekeningen leer je de beeldentaal in de basis begrijpen.

Beeldentaalmethode II

Door middel van het leren kijken en begrijpen van spel verdiep je je kennis van de beeldentaal, daarnaast leer je het toepassen in spel.

Individueel traject

Is er ongewenst gedrag, complexe problematiek waar je graag met mij als professional naar zou willen leren kijken? Vraag dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Beeldentaal begrijpen
In tekeningen & Spel

 Door aan te sluiten bij spel en tekeningen komt er meer informatie over het kind en zijn beleving naar voren. 

Wanneer kinderen teruggetrokken zijn, of juist heel chaotisch spelen, niet tot spel komen of elke keer hetzelfde spelen is het de moeite waard om je te verdiepen wat daaronder aan behoeftes kan liggen. 

Daar hier op in te gaan komt er meer verbinding en wellicht oplossingen voor ongewenst gedrag of vastgelopen emoties. 

Ik werk samen met Eveline Ruitenberg. Zij heeft een praktische online training gemaakt over wat ouders en professionals met spel in de praktijk kunnen. Hoe fijn is het als je dit zelf kan toepassen bij kinderen uit jouw omgeving? Ik gun dat iedereen. Zelf is er voor mij middels deze online training een wereld open gegaan. 

Daarnaast heb ik zelf ervaring in het behandelen van kinderen met lichte tot complexe problematiek middels spel. Ook werk ik graag met ouders samen aan het versterken van de verbinding en hun rol als opvoeder daarin. 

Als trainer sta ik graag voor groepen (ouders/professionals) om door middel van een lezing of workshop de kracht van beeldentaal te laten zien. 

Spel is de natuurlijke taal van het kind.
Waar volwassenen over problemen praten, spelen kinderen.

Beeldentaalmethode

Wat kan dat jou bieden?

Twee online trainingen met meer dan 20 modules over tal van onderwerpen om via spel/tekeningen beeldentaal beter te leren begrijpen.

De voordelen kort samengevat:

* Online omgeving met video’s, audio’s opdrachten en verdieping (meer dan 36 uur studieplezier)
* Voor professionals accreditatiepunten (zelf indienen)
* Informatie vanuit de online omgeving blijft beschikbaar
* In eigen tempo te volgen
* Mogelijkheid om vragen testellen of in contact te zijn met anderen
* Toepasbaar voor het spel van kinderen met ASS, scheiding of andere problematiek

Meer dan 11000 mensen gingen je voor
Waaronder leerkrachten, therapeuten, pedagogisch medewerkers, kindercoaches en ouders.

Aanbevelingen van klanten

Ik vind het ontzettend gaaf kindertekeningen zorgvuldig te bekijken en te ontdekken wat het kind vertelt met zijn/haar tekening. Het geeft inzicht in de ontwikkeling, het proces waar een kind zich in bevindt, behoeften die hij/zij mogelijk heeft en handvatten voor verdere gesprekken, coaching en begeleiding.

Een kindercoach

In de workshop over spel leerde Lydia mij en mijn team waarom spel zo belangrijk is. Ook hoe het spel van een getraumatiseerd kind eruit kan zien. Kort na de workshop kon ik dit herkennen en toepassen in mijn werk met getraumatiseerde kinderen. Ik heb het als heel waardevol ervaren!

Kindbegeleider tienermoederopvang

Lydia kon tijdens de workshop voor ons team mooi op onze doelgroep aansluiten. Lydia heeft veel kennis en gaf daarnaast veel praktische tips die wij in ons werk direct konden toepassen. het was een waardevolle en verrijkende middag!

Ouder-kindwerker Leger des Heils

Ik gebruik jouw training in het onderwijs. Voor kinderen met  een rugzakje. Wat zegt de tekening mij over het kind en waar kan ik het dan nog beter bij helpen. Maar ook collega’s helpen die tegen problemen aanlopen en niet goed weten wat het kind beweegt. Ik weet dat ik daar voorzichtig mee moet zijn, maar het verschaft ons zeker inzicht.

Het maakt mij een completere juf

Je leert iemand beter kennen door een uur spelen dan door een jaar praten.

 – Plato, Grieks wijsgeer en filosoof

Hi, ik ben Lydia
Speltherapeut en trainer

Door mijn moederschap en werk als speltherapeut ervaar ik dagelijks de kracht van beeldentaal.
Het geeft mij voldoening om de informatie vanuit beeldentaal door te geven. Vandaar dat ik de online training aanbied zodat iedereen de kracht van beeldentaal gaat ervaren en daardoor beter aan kan sluiten bij het kind.

De bijzonder effectieve combinatie van video, theorie en ondersteunende online omgeving met opdrachten en een certificaat vind je nergens anders!

Registratie mogelijkheden voor professionals