Natuurlijke Spelcoaching

Een laagdrempelige en effectieve manier om kinderen op speelse, natuurlijke wijze te laten ervaren in wat ze denken en doen.

Natuurlijke Spelcoaching

Helpt het kind om te uiten, verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Kindertekeningen

Beeldentaal is een krachtige taal! Door dit te vertalen en uit te leggen kun jij het kind beter begrijpen.

Workshops

Graag weten wat een kind door middel van beeldentaal en zonder woorden wil zeggen?
Volg een workshop of organiseer een lezing.

Hoi! Ik ben Lydia

Natuurlijk spelcoach

Na mijn pedagogische basisopleiding heb ik jarenlang met kinderen gewerkt in de crisisopvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang, gezinshuis en dagbesteding. In september 2019 ben ik de master speltherapie gestart en als zelfstandige onder andere werkzaam als creatief/speltherapeut bij praktijk Elon.  In 2020 heb ik in Moerkapelle een praktijk geopend voor natuurlijke spelcoaching.

Mijn Specialisme

Dichtbij de natuur!

Tijdens mijn spelcoachingssessies maak ik niet alleen gebruik van een volledig ingerichte spelkamer, maar ook van de natuur daaromheen. In de boomgaard, de moestuin, langs het water en in het weiland zijn allerlei spelmogelijkheden te bedenken waarin ik als spelcoach de speeltaal van het kind leert te begrijpen om zo ondersteuning te kunnen geven in het uiten en verwerken van problemen.

Ouder begeleiding

Tijdens het traject vind ik het belangrijk dat de ouder(s) betrokken worden in wat het kind bij mij volgt. Ik bespreek in deze gesprekken mijn observaties vanuit de spelsessies om samen te bepalen hoe het vervolg van het traject eruit zal zien.

Spelcoaching voor het kind

Spel helpt het kind om te ontspannen, gedachten, gevoelens, wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Mijn werkwijze

Elk natuurlijk spelcoachingstraject is maatwerk. Om goed aan te sluiten bij de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind is er een uitgebreide intake en spelobservatie vooraf.

Spel is de natuurlijke taal van het kind.
Waar volwassenen over problemen praten, spelen kinderen.