Selecteer een pagina

Wat maakt speltherapie zo speciaal?

Tijdens de speltherapie maak ik niet alleen gebruik van een volledig ingerichte spelkamer, maar ook van de natuur om de praktijk. In de boomgaard, de moestuin, langs het water en in het weiland zijn allerlei spelmogelijkheden te bedenken waar ik de speeltaal van het kind leer te begrijpen. Op deze manier kom ik samen met het kind en ouders tot de kern van het probleem waarna er aan een oplossing gewerkt kan worden.

Daarnaast heb ik mijzelf door middel van extra opleidingen gespecialiseerd in de expressieve beeldentaal die ik tegenkom in tekeningen/schilderingen en klei. Daarmee is er een groot aantal mogelijkheden die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden en behandelvormen van het kind.

 of 

Wanneer kan speltherapie helpen?

  • Bij weinig sociale contacten
  • Als de gedachten en gevoelens niet goed onder woorden gebracht kunnen worden,
  • Onzekerheid over prestaties en overkomen
  • Als er een lastige periode wordt ervaren (verhuizing, echtscheiding, rouwverwerking, ziekte van het kind of gezinslid)
  • Als het anders/uniek zijn lastig is te accepteren (bijv. hoogbegaafdheid, ziekte of handicap)
  • kortom; voor alle kinderen waar het al een tijdje niet lekker mee loopt

Herken jij je kind in (één van) de beschrijvingen hierboven en wil je dat je kind op een creatieve, speelse en natuurlijke wijze in zijn/haar kracht komt te staan? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

 

Mijn werkwijze

de Elk traject is maatwerk, toch heeft dit wel een vaste opbouw. Hieronder zie je uit welke stappen het traject van natuurlijk speltherapie bestaat.

STAP 1 | Oriëntatiegesprek
30 min. | Telefonisch of per mail | Gratis en vrijblijvend |
Tijdens het oriëntatiegesprek stellen we vast of ik wat voor jou en je kind kan betekenen. Na het oriëntatiegesprek kun je besluiten of er een vervolg wordt gegeven aan het speltherapie traject. Daarna maken we een afspraak voor een intakegesprek.

STAP 2 | Intakegesprek
60 min. | Rottedijk 10a | Alleen met ouder(s)
Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je als ouder(s) een intake-formulier. Bij voorkeur vindt het intakegesprek plaats met beide ouder(s). Tijdens het intakegesprek laat ik jullie de spelkamer en de buitenruimte zien. We spreken door wat jullie en jullie kind als een probleem ervaren. Waar en wanneer heeft hij/zij er het meeste last van en welke doelen jullie zouden willen bereiken. Met elkaar bekijken we of speltherapie een oplossing zou kunnen bieden. 

STAP 3 | Oriëntatiefase
45 min. per sessie | 3-5 spelsessies | Rottedijk 10a  | Alleen met het kind
In deze fase ga ik wekelijks met jullie kind aan de slag! Ik sluit aan bij de interesses en bied uitdagingen aan die passen binnen de gestelde doelen. Spelenderwijs en vanuit een veilige, vertrouwelijke relatie komen we bij de knelpunten van het kind door middel van verschillende spelvormen. Denk hierbij aan: creatief werk, rollenspelen, sensorisch materiaal (zand/water), Playmobil, handpoppen en alles wat er buiten in de natuur te vinden is aan ontdekkingen en uitdagingen.

STAP 4 | Oudergesprek
60 min. | Rottedijk 10a  | Alleen met ouder(s)
Na 3-5 spelobservaties is er een oudergesprek. Ik bespreek mijn observaties vanuit de spelsessies en samen bepalen we de richting van het traject voor het kind in samenwerking met jullie als ouders. Zodra het speltherapie traject is gestart, zal om de 6-8 sessies een oudergesprek plaatsvinden. Ook ontvangen jullie een behandelplan waarin de observatie en doelen zijn beschreven. 

 STAP 5 | Speltherapie traject 
45 min. per sessie| Rottedijk 10a | Alleen met het kind
Wekelijks spelen we drie kwartier in de spelkamer en buiten. Hierdoor krijgt het kind inzicht in zichzelf, zijn eigen emoties, de sterke- en ontwikkelpunten en hulpbronnen, zoals mensen uit de omgeving. Ik volg het kind in zijn spel, breng onder woorden wat er gebeurt in het spel en speel mee. Ook sluit ik aan bij de initiatieven van het kind, leer de speeltaal van het kind te begrijpen om zo ondersteuning te kunnen geven in het uiten en verwerken van gebeurtenissen.

STAP 6 | EVALUATIEGESPREK
45 min. | Rottedijk 10a | Alleen met de ouder(s)
Wanneer het kind meer grip heeft en meer in zijn kracht is komen te staan, ronden we het traject af en is er met jou als ouder(s) een evaluatiegesprek. Hier volgt een gespreksverslag over. 

 

Praktijk Natuurlijk Spel werkt graag samen met andere specialisten op het gebied van (jeugd)hulpverlening. Er wordt gebruik gemaakt van een vast netwerk van orthopedagogen/psychologen/hoogbegaafdheidsbegeleiding/reflexintegratie en ambulante begeleiding wanneer er meer nodig is naast speltherapie.

Op dinsdagochtend wordt er op locatie gewerkt bij Jeugd en Gezin Ondersteuning in Zoetermeer (groep voor thuiszitters) 
Met Andrea Sas van praktijk Kind & Spel worden er gezamenlijke ervaringsgerichte cursussen en workshops aangeboden (emotieregulatie, spelbevordering, schermgebruik, communicatie in verbinding) 

Daarnaast werkt Praktijk Natuurlijk Spel in onderaanneming voor:
Praktijk Papillon (omgeving
Zuidplas/Waddinxveen/Gouda/Bodegraven en Capelle a/d IJssel)
www.kinderpraktijkpapillon.nl 

– Stichting Klimkoord die gespecialiseerd is in autisme en ADHD. (regio Haaglanden, Lansingerland, Holland-Rijnland)
www.klimkoord.nl

Slimpuls HB consultancy gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafdheid(onderwijs)
www.slimpuls.nl

Door deze samenwerking kan er in overleg zorg vanuit diverse gemeentes doormiddel van Persoons Gebonden Budget (PGB) als Zorg in Natura (ZIN) en via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden gegeven.

 

Je kunt als particulier voor speltherapie bij mij terecht. Je hebt geen doorverwijzing nodig en betaalt de kosten zelf.

Via de gemeente kan speltherapie vergoed worden. Neem contact op met het sociaal-kernteam en bespreek de klachten en mogelijkheden van speltherapie. Ook kun je een verzoek voor een PGB indienen bij de gemeente.

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden speltherapie. Vaak is dit als je aanvullend verzekerd bent. Je kunt nagaan of dit ook voor jou geldt. www.zorgwijzer.nl.

Kosten

Activiteit Prijs particulier/per 1 januari 2024
Intakegesprek €85
Sessie €85
Oudergesprek €85
Verslaglegging €85
Telefonisch oudergesprek (tussen 20-60  minuten) €65
Schoolbezoek per uur €85,00 excl. reiskosten

Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen. Voor cliënten die binnen de Jeugdwet/PGB vallen, geldt een tarief dat geldend is voor basis-GGZ (€94 per sessie )